اثرات آلودگی نوری بر گیاهان

گیاهان چه می شوند:
در نوعی تقسیم بندی، گیاهان به دو دسته نور پسند و سایه پسند تقسیم می شوند.
هر گیاه بنا به این تقسیم بندی مقدار معینی نور برای زندگی وعمل فتوسنتز نیاز دارد که به حیات خود ادامه دهد.گیاهان نور پسند میزان کلروپلاست پائین را در طول زندگی خود نیاز دارند…

اثرات مخرب آلودگی نوری بر گیاهان شامل:
۱٫    اختلال در رشد
۲٫    اختلال در زمان از دست دادن برگها در فصل ریزش
۳٫    اختلال در بروز رنگهای طبیعی
۴٫    اختلال در جهت رویش

در نوعی تقسیم بندی، گیاهان به دو دسته نور پسند و سایه پسند تقسیم می شوند.
هر گیاه بنا به این تقسیم بندی مقدار معینی نور برای زندگی وعمل فتوسنتز نیاز دارد که به حیات خود ادامه دهد…
گیاهان نور پسند میزان کلروپلاست پائین را در طول زندگی خود نیاز دارند بدین جهت ۱۰% از نور محیط را که معادل ۴۲۰۰ لوکس می باشد جذب می کند. این مقدار را با یک لامپ تنگستن ۶۰ وات مقایسه کنید که نوری را که به میز تحریر شما می رساند حدود ۱۰۰ لوکس می باشد.
اما گیاهان سایه پسند با کلروپلاست بالا۷۵% از نور محیط را که معادل ۷۵ لوکس می باشد جذب خود می کنند.
اما طبق قانون بردباری رسیدن هر نوع نور بیش از اندازه ذکر شده به گیاه، رشد آن را دچار اختلال می کند و در مواقعی مرگش را تضمین می نماید.
قانون بردباری = افزایش یک عامل محیطی می تواند عامل محدود کننده باشد.می توان اینطور گفت که بالا رفتن یک عامل باعث پائین آمدن بقیه عوامل می شود.
از نتایج برهم خوردن سیکل زندگی گیاهان می توان به  درختان برگ ریزی اشاره کرد که در زمان ریزش برگهایشان توان نمایش رنگهای پائیزی خود را از دست می دهند و یا درختانی که بر اثر آلودگی نوری، فصل از دست دادن برگ خود را فراموش کرده و دیده شده تا نیمه های زمستان همچنان دارای برگهای زرد می باشند. این عامل و همزمانی  بارش برف در این فصل باعث سنگین شدن بدنه درخت و سرنگون شدن آن می گردد.

نویسنده: سید حامد میرزاخلیل