جهت یابی سوسک‌ها بوسیله راه‌ شیری

مطالعه‌ای جدید نشان میدهد که سوسک های سرگین توسط راه شیری جهت یابی می‌کنند، این اولین گونه جانوری کشف شده‌ای است که به این طریق راه خود را می‌یابد.
حشرات کوچک می‌توانند راه خود را توسط نوار روشن کهکشان ما، و با حرکت در مسیری مرتبط با آن بیابند، این اطلاعات توسط تحقیقات انجام شده در آفریقای جنوبی به دست آمده است.
اریک وارانت  ، پژوهشگر دست‌اندرکار این تحقیق و یک زیست شناس در دانشگاه لوند سوئد میگوید: «این یک روش جهت‌یابی بسیار پیچیده است. و این بسیار برای حشره‌ای به این کوچکی شگفت انگیز است.»
حرکت در مسیر مستقیم برای سوسک‌های سرگین بسیار حائز اهمیت است، زیرا در دنیایی پر از فراز و نشیب و پر مانع در سر راهشان زندگی می‌کنند و رقابت برای بدست آوردن مدفوع بسیار داغ است.
Image

Photograph courtesy Eric Warrant
به محض آنکه یک سوسک سرگین بتواند مجموعه‌ای از مدفوع را استشمام کند، سوسک‌های نر با تلاش بسیار و با به کارگیری هنر خود مدفوع را به شکل دایره درآورده و آن را تا جای ممکن از محل رقابت دور می‌کنند. گاهی نیز به همراه جنس ماده این مواد را دفن کرده تا در آینده برای بچه‌هایشان حکم غذا را داشته باشد. اما اینکار همیشه به این آسانی نیست. بسیاری از این سوسک‌ها در اطراف یک کپه‌ی مدفوع کمین کرده‌اند تا برای خود از آن مواد توپی درست کرده و با خود ببرند و دلیل آنکه سوسک‌های سرگین می‌بایست سریعن مدفوع توپ شده خود را از آنجا ببرند نیز همین است و اگر دزد های کنار کپه توپ آنها را بدزدند سوسک مغلوب باید دوباره شروع به توپ ساختن کند که بسیار انرژی روزانه او را می‌گیرد
.
دیدن ستارگان
دانشمندان میدانستند که سوسک‌های مدفوع می‌توانند با استفاده از یک الگوی متناسب از نور پولاریزه شده در اطراف خورشید، در خط‌های مستقیم به خارج از کپه مدفوع حرکت کنند. ما قادر به دیدن این الگو نیستیم اما حشرات با استفاده از گیرنده‌های نوری مخصوص در چشمانشان قادر به انجام آن هستند. آنچه که ما نمیدانستیم این بود که این سوسک‌ها چگونه در شب راه خود را پیدا می‌کنند زیرا ماه الگوی نور پولاریزه‌ی بسیار ضعیفی دارد. پس وارانت و همکارانش به یک مزرعه بازی در آفریقای جنوبی رفتند تا بتوانند این سوسک سرگین محلی آفریقایی را مشاهده کنند.
در اوائل مشاهداتشان آنها گیج شده بودند. این سوسک میتوانست حتی در شب های بدون ماه هم مدفوع را در خط مستقیم حرکت دهد و سبب شد که تمام ماجرا دوباره بررسی شود زیرا توضیحی برای این وجود نداشت. بعد فکر کردند که شاید آنها با کمک ستاره‌ها این کار را انجام میدهند. و به نظر همین طور بود.
Image

Photograph by Justin Ng, Your Shot.
سوسک‌های زرنگ
برای آزمایش تئوری داده شده سوسکی را روی یک میز قرار دادند و واکنش‌هایش را نسبت به وضعیت‌های مختلف آب و هوایی مطالعه کردند. تیم، تایید کرد که حتی در شب‌های بدون‌ ماه سوسک‌ها می‌توانستند مسیر خود را پیدا کنند. تیم، میز خود را به رصد خانه ژوهانسبورگ برد و کشف کرد که سوسک‌ها میتوانستند به طور مساوی در یک آسمان پرستاره و یا هنگامی که راه شیری پدیدار می‌شد جهت یابی کنند. در نهایت برای تایید نتیجه‌های مربوط به راه شیری، تیم بر روی سر سوسک‌ها یک کلاه گذاشتند و مانع دیدن آسمان توسط آنها شدند. نتیجه این بود که این سوسک‌ها تنها می‌توانستند دور خود بچرخند و راه را گم می‌کردند. این تحقیق اخیرا در مجله Current Biology. چاپ شده است.
Image

Photograph courtesy Eric Warrant
ترجمه از علی احمدی
منبع نشنال جئوگرافی