دومین کنفرانس بین المللی آلودگی نوری

دومین کنفرانس بین المللی آلودگی نوری در ۵ تا ۷ خردادماه در کبک کانادا برگزار شد.
در این کنفرانس ۳۶ مقاله و پوستر با موضوع آلودگی نوری ارائه شد.
هدف از دومین کنفرانس آلودگی نوری تاکید بر “پیشرفت های اخیر در تحقیقات علمی در آلودگی نوری و تاثیر آن بر مشاهدات نجومی” بود.

در این کنفرانس سه روزه سخنرانی های کلیدی زیر به چشم می خوردند. اندازه گیری روشنایی آسمان شب (Chun Shing Jason Pun (Hong Kong)) 2- منشا و تغییرات طبیعی تابش های آسمان شب (Stefan Noll (Austria)) 3- عوامل دخیل در روشنایی آسمان از جمله طول موج نور، ذرات معلق هوا، بازتاب زمین، عوارض زمین و موانع آن (Martin Aubé (Canada)) Image