نور در زندگی شهری

شیطنت کودکی چیزی است که به کمتر کسی اجازه نداده باشد، برای یکبار هم که شده به خورشید خیره نشوید. مسلماً مدت زیادی نمی توان تاب تحمل نور شدید خورشید را داشت و پس از برداشتن چشم از خورشید هاله ای سبز رنگ را بر روی تصاویر چشمتان از محیط مشاهده می کنید… آلودگی نوری چیست؟

 در حقیقت شما از همان کودکی آلودگی نوری را تجربه کرده اید با این تفاوت که مبحث آلودگی نوری در حوزه نورهای مصنوعی جای دارد. در زندگی روزمره تان دقت کنید. شیوه مدرنیته زندگی امروزه ما پر است از این مثالها و شواهد. در غالب تجربه آلودگی نوری با نور مصنوعی می توان به نور شدید جوشکاری که چشم زدگی(خیرگی) را به همراه دارد و یا در اصطلاح نور بالای ماشین عقب که موجبات آزار راننده را مهیا می سازد و یا لامپ پر وات سر در اغلب مغازه ها بخصوص میوه فروشی ها و سوپر مارکت ها اشاره نمود.
در حقیقت استفاده از نور به روش نادرست و غیر استاندارد تولید آلودگی نوری می کند.
تعریف علمی
آلودگی نوری: نورهای مصنوعی که در زمان یا مکان نامناسب ازاستاندارد خود خارج شده و با کیفیت نامطلوب محیط زیست و آسمان شب را آزاردهنده و آلوده می سازد.
در این تعریف سه واژه زمان، مکان و کیفیت از اهمیت خاصی برخوردار است که بیشتر به توضیح آن ها می پردازیم..
این مطلب ادامه دارد …

پس هر کجا شما از نور به روش غلط و غیر استاندارد برای روشن سازی محیط تان استفاده کردید، تولید آلودگی نوری کرده اید. حال می تواند این ناآگاهی در فضای داخلی اتفاق بیافتد. مثلاً زمانی که شما از یک نور نامناسب برای مطالعه و یا آشپزی استفاده می کنید.
امروزه توجه به طراحی روشنایی در کنار مهندسی روشنایی از اهمیت زیادی برخوردار شده و رفته رفته لزوم توجه به این مقوله در زندگی شهری، درکنار بقیه المانهای معماری، ضروری و با اهمیت جلوه می نماید.

نویسنده: سید حامد میرزاخلیل