دومین کنفرانس اداره برق استان یزد

رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از برگزاری کنفرانس آلودگی نوری در ۲۸ بهمن ماه سال جاری خبر داد.

محمد میرشمس از برگزاری دومین کنفرانس آلودگی نوری و مدیرست مصرف در دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: این کنفرانس در سه محور مدیریت مصرف، قوانین و علم نجوم برگزار می شود.

وی افزود: در بخش مدیریت مصرف نقش طراحی و اصلاح نورپردازی محیط شهری با استفاده از فن آوریهای نوین در کاهش آلودگی نوری مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
میرشمس ضرورت تدوین قوانین برای جلوگیری ازگسترش آلودگی نوری را از موارد مورد بحث در محور قوانین بیان کرد و افزود: در این کنفرانس تاثیر آلودگی نوری بر آسمان تاریک ، رصد ستارگان و صنعت توریسم در محور نجوم نیز به بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.