رنگین کمان‌های تاریکی

بیشتر تجربه ما از دیدن رنگین کمان بعد از بارش باران و در روز بوده است.  اما آیا تصور رنگین کمانی در شب را دارید؟

سخن از رنگین کمانی است که ناشی از نور ماه باشد. این پدیده نادر در شب وقتی که نور ماه قطره‎‌های آب موجود در اتمسفر را روشن می‎کند، رخ می‎دهد. این قطره‎ها گاهی قطره‏های باران و گاه، مه ناشی از یک آبشار است.

رنگین کمان‎های قمری بسیار نادرند و شرایط زیادی باید مهیا باشد تا یک رنگین کمان قمری به وقوع بپیوندد.

 مثلا اینکه باید ماه، کامل باشد. آسمان کاملا صاف و بدون ابر یا با ابرها خیلی کم باشند. و در نهایت، آسمان باید بسیار تاریک و بدون نور مصنوعی باشد. آلودگی نوری بشکل آسمان‌تاب، نور ضعیف ماه را کاملا از بین می‌برد. به این دلیل است که در شهرها شانس دیدن این پدیده وجود ندارد.

چه کسی می‌داند در قبال روشنایی فزاینده در شهرها، چه چیزهایی از دست می‌دهیم.

رصدخانه Mt. John در جزیره جنوبی نیوزیلند

رصدخانه Mt. John در جزیره جنوبی نیوزیلند

منبع:darksky.org

مترجم: ریحانه رادی