نور مصنوعی عامل کاهش بیومسِ حشرات

در سال گذشته، گروهی از دانشمندان آلمانی نشان دادند که بیومس حشرات پروازی بیش از ۷۵ درصد در طول ۲۷ سال گذشته کاهش یافته است.

( بیومس، مجموع وزن یا جرم موجودات زنده اعم از گیاه یا جانور در واحد سطح یا حجم از بیوسفر است که در زبان فارسی به آن زیست جرم می‌گوییم.)

حال در پژوهشی جدید محققان اعلام کردند که نور مصنوعی فاکتور نادیده گرفته شده در علت کاهش جمعیت حشرات است.

مطابق این پژوهش فاکتورهای معمول تاثیرگذار در جمعیت حشرات مانند تغییرات آب وهوایی، استفاده از آفت‏کش‎ها و تغییرات سطح زمین نمی‎توانند علت دقیق کاهش چشمگیر جمعیت حشرات را توضیح دهند. و شواهد فراوانی حاکی از رابطه بین آلودگی نوری و کاهش جمعیت حشرات هستند.

نیمی از انواع گونه‏های حشرات، شب‎زی هستند، بدین معنی که جهت‏یابی و حرکت، فرار از شکارشدن، جستجوی غذا و تولید مثل‎شان وابسته به تاریکی شب و نورطبیعی ماه و ستاره است و حتی اندکی نور مصنوعی در شب می‎تواند این چرخه طبیعی را بر هم زند و شانس بقای آن‎ها را کم کند. حشرات مجذوب نور مصنوعی می‎شوند و درست در همین زمان از اکوسیستم حذف می‎شوند، چون یا از خستگی می‎میرند یا به راحتی شکار می‎شوند. همچنین نورهای ردیف شده مانع از پخش شدن حشرات می‎شوند، چون کمبود تبادلات ژنتیکی بین دسته‎های مختلف حشرات می‎تواند مقاومت آن‎ها رانسبت به سایر عوامل منفی محیط به خصوص در مناطق زراعی کاهش دهد.

کاهش شدید جمعیت حشرات تاثیر منفی قابل توجهی در اکوسیستم‎های طبیعی و کشاورزی دارد. حشرات نقش مهمی در گرده افشانی، کنترل آفات و چرخه مواد مغذی ایفا می‎کنند و کاهش آن‎ها می‎تواند باعث کاهش تنوع زیستی و تولید محصول شود، در حالی که ۱۱% سطح زمین را زمین‎های کشاورزی تشکیل می‎دهند.

ترجمه: ریحانه رادی

منبع: www.darksky.org