اظهار نظر یک مسئول نوری

پس از مدتها از عکس العمل یک مدیر مسئول در زمینه نورپردازی شهری سخنی در خبرگزاری ها منتشر شد. در همشهری آنلاین آمده که رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از بررسی وضعیت نورپردازی در شهر خبر داده است.

ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در گفت وگو با ایسنا، در مورد سرانجام جلسه کمیته “نور” که در شورای شهر برگزار شد گفت: شورای شهر قبلی مصوبه‌ای را در مورد نورپردازی و روشنایی در شهر داشته است که براساس این مصوبه شهرداری می‌بایست ظرف مدت شش ماه کمیته‌ای را برای بررسی و اصلاح وضعیت روشنایی و نورپردازی در شهر تشکیل می داد.

ناهید خداکرمی گفت: با وجود گذشت سال‌ها از این مصوبه، هنوز کمیته مذکور تشکیل نشده است. بررسی ها نشان داد که نه تنها این کمیته باوجود مشخص بودن اعضایش هنوز تشکیل جلسه نداده، بلکه سازمان زیباسازی به صورت جسته و گریخته اقدام‌هایی انجام داده که این فعالیت‌ها نیز هماهنگ شده نبوده‌است.

 

اما متاسفانه هر چه این خبر را بالا و پایین می کنیم خبری از کاهش آلودگی نوری با هدف کنترل آسیبهایی که بر تنوع زیستی شهر وارد می‌شود به چشم نمی خورد.

“در ادامه خداکرمی افزاید: در این کمیته سعی داریم که ایجاد روشنایی با استفاده از انرژی خورشیدی و صرفه‌جویی حداکثری برق را در دستور کار قرار دهیم.”

با پیگیری ادامه خبر شک‌مان به یقین تبدیل شده که رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز کمتر اطلاعی از کنترل و اصلاح روشنایی فزاینده شهر دارد.

” خداکرمی افزود: در دنیا برای تاثیر بصری نور و روشنایی که آرامش‌بخشی بیشتری داشته باشد نه تنها از چراغ های پرمصرف استفاده نمی‌کنند بلکه نور را از پایین به بالا هدایت می‌کنند و ما هم تلاش می‌کنیم ضمن بهره‌برداری از استانداردهای روز، در نورپردازی از سنت قدیمی خود نیز الهام بگیریم.

این اظهار نظر خداکرمی در حالی است که بیلبوردهای تبلیغاتی به دلیل تابش پایین به بالای منابع روشنایی خود سهم زیادی از آلودگی نوری شهر را عهده دار هستند.

 

حامد میرزاخلیل