آلودگی نوری عامل کاهش جمعیت حشرات

آلودگی نوری عامل کاهش جمعیت حشرات | زیست آنلاین

زیست آنلاین: محققان می گویند نور مصنوعی در شب می تواند بر همه جنبه های زندگی حشرات تأثیر بگذارد.

به گزارش زیست آنلاین، طیف این تاثیرات از فریب پروانه ها و مرگ آنها در اطراف لامپ ها، تا شکار شدن آسانتر توسط موش ها و وزغها و تا پنهان کردن سیگنال های جفت گیری کرم های شب تاب است.

دانشمندان پس از ارزیابی بیش از ۱۵۰ تحقیق، به این نتیجه رسیدند که نور مصنوعی در شب در کنار از بین رفتن زیستگاه ها، آلودگی های شیمیایی، گونه های تهاجمی و تغییرات اقلیمی یکی از عوامل کاهش جمعیت حشرات است. اما این عامل در مقایسه با عوامل دیگر مغفول مانده است. بعضی از حشرات از انعکاس نور از سطح صاف برای پیدا کردن آب و تخم گذاری در آن استفاده می کنند و نور مصنوعی می تواند باعث فریب این حشرات شود. برخی از گونه های های دیگر که از نور گریزانند، با وجود نورهای مصنوع زمان کم تری را برا پیدا کردن غذا صرف می کنند.


با این حال بر خلاف عوامل دیگر کاهش جمعیت حشرات، آلودگی نوری به راحتی قابل کنترل است. خاموش کردن چراغ های غیر ضروری یکی از روش های کنترل است. با انجام این کار می توان تلفات حشرات را کاهش داد.


برت سیموره، متخصص محیط زیست رفتاری در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس و نویسنده ارشد این تحقیق گفت: نورمصنوعی در شب، نوری است که عامل آن انسانی است و از چراغ های خیابانی تا شعله های گاز حاصل از استخراج نفت را شامل می شود. این نور می تواند تقریبا بر تمام قسمت های زندگی حشرات تاثیر بگذارد.


کاهش شدید جمعیت حشرات در آلمان و پورتوریکو اتفاق افتاده است و گزارشی که ماه فوریه منتشر شد نشان می دهد کاهش گسترده جمعیت حشرات منجر به سقوط فاجعه بار اکوسیستم های طبیعت می شود.

منبع: theguardianهمرسانی